«

»

Σεπ 13 2016

Ενημερωτικό Σημείωμα Λειτουργίας 2016-2017

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ-Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

Σχολικό έτος 2016-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) Αγαπητοί γονείς με την έναρξη των μαθημάτων σας ενημερώνουμε ότι από την φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται για όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, γεγονός που συνεπάγεται τόσο την προσθήκη νέων διδακτικών αντικειμένων (Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής, Αγγλικών σε όλες τις τάξεις του σχολείου), όσο και την αναμόρφωση του ωραρίου λειτουργίας του που διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
08.00-08.10 Υποδοχή μαθητών/τριών
08.10-09.40 1η  διδακτική περίοδος
09.40-10.00  διάλειμμα
10.00-11:30 2η  διδακτική περίοδος
11.30-11.45  διάλειμμα
11.45-12.25 5η ώρα
12.25-12.35  διάλειμμα
12.35-13.15 6η ώρα
13:15-13:20 Μετάβαση των μαθητών του Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:00 1η ώρα ολοήμερου-Σίτιση μαθητών
14:15-15:00 2η ώρα Ολοήμερου -Μελέτη- Προετοιμασία
15:00 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Μεγαλύτερες αλλαγές επιφέρονται στον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου για το οποίο δεν θα υπάρχει μόνιμος υπεύθυνος  εκπαιδευτικός, αλλά υπεύθυνος ημέρας, ενώ οι μαθητές θα αποχωρούν υποχρεωτικά από αυτό στις 15:00μ.μ.

2)  Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σχολείο είναι το 2373031377(διδακτήριο Φλογητών) – 2373031205(διδακτήριο Ν.Πλαγίων)   & FAX:2373031377

   Πληροφορίες θα μπορείτε να λαμβάνετε :

     1.Τάπαλη Νεραντζούλα , Διευθύντρια

  1. Δάσκαλο/λα  τάξης

3) Καθημερινά κάθε παιδί θα έχει μαζί του τα ατομικά αντικείμενα σχολικής ζωής και χαρτομάντιλα .

4) Σε κάθε περίπτωση απουσίας του /της μαθητή/τριας από το σχολείο ο γονέας- κηδεμόνας ενημερώνει τη Διευθύντρια του σχολείου όπως και σε κάθε περίπτωση που ο μαθητής θα αναχωρεί από το σχολείο με τρόπο διαφορετικό από το καθημερινό.

4α) Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης μαθητή/ τριας από το σχολείο ο ενήλικας που το παραλαμβάνει θα υπογράφει στο βιβλίο πρόωρης αποχώρησης μαθητών, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν θα αποχωρεί από το σχολείο μαθητής/ τρια χωρίς συνοδεία ενός από των τριών ατόμων που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση.

5)Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ? όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ημέρες- ώρες συναντήσεων με τους/τις δασκάλους/λες των τάξεων και μετά από άδεια της  Διευθύντριας του σχολείου.

6) Ο γονέας- κηδεμόνας του /της μαθητή/τριας πρέπει να συμπληρώσει την ακόλουθη δήλωση και να την παραδώσει στο/στη δάσκαλο/λα του τμήματος.

Σας ευχόμαστε χαρούμενη και δημιουργική σχολική χρονιά !!!

Η Διευθύντρια  του σχολείου

Τάπαλη Νεραντζούλα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2016-17

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close