«

»

Ιαν 10 2016

Γιορτή Χριστουγέννων

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή την οποία παρουσίασαν τα παιδιά και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α”, Β1 και Β2.

Για τους πιο πολλο?ς απ? μας, η λ?ξη «Χριστο?γεννα» σημα?νει φ?τα, στολ?δια, χαρ?, χαμ?γελα, διασκ?δαση, δ?ρα, τραγο?δια, κ?λαντα.

Παντο? κυριαρχε? η χαρ?, η διασκ?δαση, το πανηγ?ρι με κεντρικ? θ?μα το μ?νυμα της αγ?πης και της ειρ?νης που ?φερε ο Χριστ?ς στον κ?σμο. Κεντρικ? πρ?σωπο ?λης της περι?δου της εορτ?ς των Χριστουγ?ννων ε?ναι ο Χριστ?ς.

Ο Χριστ?ς εορτ?ζει, ο Χριστ?ς κυριαρχε?, για το Χριστ? χαιρ?μαστε.

Χαιρ?μαστε, αυτ?ς τις μ?ρες δι?τι γεννι?ται η ελπ?δα του κ?σμου, της ζω?ς μας, η ελπ?δα η προσωπικ?, η δικ? μας, ο Χριστ?ς μας, το φως που μας οδηγε? μ?σα απ? τα σκοτειν? αδι?ξοδα και προβλ?ματα της ζω?ς μας.

Η Αγ?πη και η Ειρ?νη, λοιπ?ν, την οπο?α ?ψελναν οι ?γγελοι, ?ταν αγ?πη και η ειρ?νη μεταξ? του Θεο? και των ανθρ?πων.

Αυτή την αγάπη θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί με όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και ετοιμάσαμε τη γιορτή μας.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close