«

»

Σεπ 24 2015

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου

Αγαπητοί, γονείς και κηδεμόνες  των μαθητών μας,
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 σας καλωσορίζουμε στο σχολείο, χώρο οικείο για σας και τα παιδιά σας, με την προσδοκία σύντομα να γίνει  το ίδιο για τα ?πρωτάκια μας? και για τους νέους, από μετεγγραφές, μαθητές μας.
Στόχος όλων μας (εκπαιδευτικών και γονιών) η νέα σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, γεμάτη με εμπειρίες, γνώσεις, ενδιαφέρον για τις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η διεύθυνση του σχολείου επιθυμεί να ενημερώσει, με την πρώτη αυτή επικοινωνία, γονείς και μαθητές και να γνωστοποιήσει:
(α) το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ και
(β) να υπενθυμίσει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας.


Η φοίτηση των μαθητών
Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ. ά).
Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ. ά).
Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως – την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητή από τα μαθήματα, θα γίνεται σύσταση στους γονείς του από τη Διευθύντρια του σχολείου.

Προσέλευση των μαθητών στο σχολείο.
Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7:55 ως τις 8:10. Για την ομαλή ροή του προγράμματος οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο οπωσδήποτε πριν τις 8:10 π.μ.
Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου θα κλείνει για λόγους ασφαλείας στις 8:20 π.μ.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος (9:40 ? 10:00) και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στα διδακτήρια γονέων ή άλλων ατόμων.

Συμπεριφορά στο Σχολείο
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο . Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας έχουν οριστεί από τους εκπαιδευτικούς οι χώροι παραμονής των μαθητών.
Επειδή στο σχολείο δε λειτουργεί κυλικείο θα πρέπει οι μαθητές να φροντίζουν να φέρνουν φαγητό από το σπίτι τους. Σε καμιά περίπτωση μετά την πρωινή προσευχή δε θα επιτραπεί έξοδος του μαθητή από το σχολείο για την προμήθεια φαγητού.
Εάν μαθητής ξεχάσει τα σχολικά του βιβλία ή τετράδια δεν επιτρέπεται μέσα στην ώρα του μαθήματος να τα φέρνει ο γονέας παρά μόνο στη διάρκεια του διαλείμματος.

Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές δεν φεύγουν σε καμιά περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης ή η Διευθύντρια.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς- κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
Α?- Β? τάξεις: 12:25 μ,μ.
Γ?-Δ? τάξεις: 6/ωρο: 13:15
Ε?-ΣΤ?τάξεις:6/ωρο :13.15     7/ωρο, 2 φορές την εβδομάδα: 14:00μ.μ.
Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο γίνεται μόνο κατά τις ώρες που έχουν δηλώσει οι γονείς.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο της αυλής του σχολείου και προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.

Γονείς-κηδεμόνες
Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης στις ώρες και ημέρες που θα οριστούν από αυτόν. Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο Σχολείο μόνο στο γραφείο της Διευθύντριας/Υποδιευθυντή που είναι και ο χώρος υποδοχής τους.
Διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις του σχολείου που μεταφέρουν οι μαθητές κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Παραλαμβάνουν το παιδί τους με τη λήξη των μαθημάτων από την έξοδο και όχι μέσα από το κτίριο ή την αυλή του σχολείου.
Κανένας ενήλικας δεν έχει το δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει ενημερώνει τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διευθύντρια ώστε να διευθετηθεί το θέμα.
Οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη Διευθύντρια του σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή καθώς και τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν ή και οποιαδήποτε άλλο θέμα που κρίνουν αναγκαίο.

Γενικά
Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κατάλληλο και ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση τη σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το διδακτήριο και τη σχολική περιουσία. Οποιαδήποτε φθορά προκαλείται, είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είτε κατά τη διάρκεια του διαλλείματος από μαθητή/τρια, η αποκατάστασή της θα βαρύνει οικονομικά την οικογένεια του μαθητή που προκάλεσε τη φθορά μετά από ενημέρωση των γονέων τους.

Επικουρικά γνωστοποιούμε τους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου:

2373031377 διδακτήριο Φλογητών

2373031205 διδακτήριο Ν.Πλαγίων

Με τη Διευθύντρια του σχολείου μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά κατά τις ώρες 8:00-14:00

Πληροφορίες για τις δράσεις και ενημερώσεις μπορείτε να αντλείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου (dim-flogit.chal.sch.gr)

Κ α λ ή     σ χ ο λ ι κ ή  χ ρ ο ν ι ά !

H  Διευθύντρια                   Οι εκπαιδευτικοί

                    ΤΑΠΑΛΗ Ν.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close